Bytové domy v Poprade

Bytové domy sa budú nachádzať  na sídlisku Juh IV –v Poprade, plná občianska vybavenosť , v blízkosti sú  3 základné školy a 5 škôlok, cyklistický chodník, zastávka MHD. V dosahu 5 min. automobilom sú nákupné centrá MAX, FORUM, Kaufland, Lidl a športová hala. Projekt taktiež zahŕňa aj detské ihrisko, relaxačno-športovú plochu, trávnatú plochu a sadové úpravy.

Termín plánovaného ukončenia  výstavby a odovzdanie bytov , parkovacieho miesta v parkovacom dome  do reálneho užívania  je 03/2021.

Vybavenie bytu

Všeobecný popis a konštrukčný systém stavby

Byt bude odovzdaný v štádiu – holobyt

 

Architektonické riešenie

Stavba je pôdorysného tvaru obdĺžnika. Nosnú časť objektu bude tvoriť obvodové  a nosné murivo na betónových základoch. Na obvodové murivo bude položená železobetónová stropná konštrukcia. Konštrukcia zastrešenia sa navrhuje ako plochá strecha s vnútorným odvodnením. Deliace priečky v stavebnom objekte sú navrhované z pórobetónových tvárni. Priečky sú navrhnuté s hrúbkami: 100 mm, 125 mm a 150 mm. Na zateplenie zvislých stien je navrhnutá tepelná  izolácia z minerálnej vlny hr. 150 mm.  Na stavebnom objekte sú navrhnuté plastové okná zasklené izolačným  trojsklom.

Vykurovanie: Plyn bude slúžiť na vykurovanie bytového domu a prípravu TUV

Bytový dom Poprad IV

Jedná sa o 6-podlažnú budovu. Stavba “Bytového domu Poprad IV ” bude rozdelená na dva samostatné objekty SO-01 a SO-02, v ktorých sa bude nachádzať spolu 80 bytových jednotiek, spoločné priestory, priestory pivníc a technické zázemie bytového domu. Budova bude obsahovať 1- izbové a 2-izbové a 3-izbové byty. Bytový dom bude vybavený parkovacou plochou s celkovou kapacitou 99 parkovacích miest, z toho 84 parkovacích miest v parkovacom dome, spevnenou komunikáciou pre peších, mobiliárom a sprievodnou zeleňou.
0917 410 961 Chcem viac info